Röststyrd VR-träning
med Framvik D-escalator

Framvik är ett företag med gedigen erfarenhet och expertis inom frågor som berör säkerhet, hot, våld och konflikthantering. Företaget är grundat av några av Sveriges främsta experter inom området. Sedan några år tillbaka är Framvik en av Tarvalleys nära samarbetspartners.

Tillsammans med Framvik utvecklar vi plattformen D-escalator, ett avancerat träningsverktyg i VR. Genom dialogstyrning med taligenkänning kan användare öva på att hantera olika hotfulla situationer. Tarvalley bygger upp miljöer och karaktärer i 3D, miljöer som ofta är unika, och utformade likt den plats som slutanvändaren rör sig i dagligen. Det kan vara en viss vårdavdelning, ett boende, en butik, en hemmiljö eller en annan arbetsplats, där konflikter eller hotfulla situationer kan uppstå.

Det senaste uppdraget är en träningsmodul för Polisen, där man som användare tränar på att hantera hot om våld, vilket är något poliser stöter på dagligen i alla möjliga sorters olika miljöer. I det här fallet skapades en generell fiktiv miljö, utifrån Polisen och Framviks direktiv.

Det här är ett av många scenarion vi utvecklat tillsammans. I samarbetet har vi en tydlig och logisk rollfördelning. Framvik ansvarar för att skapa situationen, med ett verklighetstroget händelseförlopp baserat på forskning och erfarenhet. Tarvalley sköter utveckling av plattformen, framställning av miljöer och karaktärer, och sammanfogar alla delar till en fungerande och effektiv VR-produktion.

”Det är väldigt verklighetsnära så man blir verkligen stressad på riktigt och det är det som är meningen…”

Maria Bauer, Beteendevetare & föreläsare. Grundare av D-escalator

Tillsammans skapar vi en utbildning som är relevant, vetenskapligt förankrad och noggrant utformad, som riktar sig till flera sinnen och ger en verklighetsnära upplevelse. Vi är övertygade om det här är såväl nutidens som framtidens utbildningsform!

Läs mer om D-esalator på Framviks webbplats
www.framvik.com

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till cookies.