Boliden R&D Digital Tvilling

Tarvalley jobbar tillsammans med Boliden i ett FoU-projekt, där vårt uppdrag är att skapa en realtidsvisualisering i Unreal Engine, med visionen är att kunna ta begreppet digital tvilling till nya höjder.  

Uppdragets första del var att utforska och skapa metoder för att konvertera Bolidens CAD-modeller från Navisworks till spelmotorn Unreal Engine. Nästa steg var att ljussätta, animera och simulera olika delar av produktionen för Boliden. Vi utvecklade även en smart metod för att texturera modellerna procedurellt.

" Honestly, only a few projects have that little extra spice, and this is absolutely one of those! We're not building a mine in a game engine, we're bringing the game engine to the mine." Imagine the possibilities!"

David Degerfeldt, Section and Program Manager Artificial Intelligence in Mining

Visionen för projektet är att i framtiden kunna skapa visuellt tilltalande digitala tvillingar av både befintliga och planerade anläggningar, där man kan se processer och flöden i realtid. I spelmotorn ska man även bland annat kunna mata in mätdata från verkliga processer, genomföra prognostiseringar, beräkna och förutse slitage för att nämna några. Beräkningarna görs bland annat genom att implementera en väldigt exakt fysikmotor för att mer realistiskt återge verkligheten. Allt i realtid.

Givetvis kommer man även kunna skala av olika lager av processutrustning för att synliggöra delar som annars är omöjlig att se. 

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till cookies.